NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Isikuandmete vastutav töötleja (edapidi kool): Toila Gümnaasium,
Lossiplatsi 3 Toila vald 41726, Telefon 33 69 642, kool@toila.edu.ee

Õpilase nimi , isikukood

Lapsevanema või muu hooldusõigusega isiku
ema isa hooldaja nimi   ,

isikukood  

1. Õpilase andmed

Annan koolile nõusoleku avalikustada oma lapse järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (tehke ruutu märge):

foto või video
Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada õpilast tubli saavutuse eest.

nimi
Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse, nt huviringide, võistluste ja etenduste kohta ning tunnustada õpilast tubli saavutuse, nt olümpiaadi võitmise või võistlusel auhinnalise koha saamise eest.

Luban neid andmeid avalikustada:

kooli stendidel ja infoekraanil
kooli veebilehel, Facebooki-lehel või muus sotsiaalmeediakanalis
ajakirjanduses

Salvestage pdf fail arvutisse, seejärel digiallkirjastage ning saatke aadressile kool@toila.edu.ee või trükkige välja, allkirjastage käsitsi ja saatke kooli.