Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

KKKK - Kriisiaja korduma kippuvad küsimused

Kas aprilli vaheaeg tuleb? 

Koolivaheaeg on 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020

 

Kas abituriendid peavad peale kevadvaheaga edasi kõiki õppeaineid õppima? Või toimub ainult kordamine eksamiteks?

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt kestab õppaasta jooksval aasta 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppeveeranditest/timestritest ning koolivaheaegadest. Kokku on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat), lõpuklassis vähemalt 185 õppepäeva (37 nädalat). Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu, kuid need päevad arvatakse õppepäevade hulka. Tänase info kahaselt ei alga sel aastal eksamid kriisolukorrast tingituna enne mai lõppu, st kuni 15. maini toimub õppetöö kõigis ainetes distantsõppel ka abiturientidele. Pärast 15. maid toimuvad konsultatsioonid ja eksamiteks ettevalmistus. Riigieksamitulemused selguvad 30. juunil. See on siis juhul, kui 15. maist saab teatud tingimustel koolid taas avada. Täpsemad põhimõtted on ministeeriumis väljatöötamisel. Teavitame, kui kool on juhtnöörid saanud.

 

Kui läheb hästi ja 15. mail saab hakata koolidesse naasma, siis mille järgi õpilasi valitakse, kes esmajärjekorras kooli minna saavad?

Esmajärjekorras lõpuklasside õpilased. Teiste õpilaste puhul peab tänase info kohaselt iga kool välja töötama põhimõtted. Selle kohta edastame info, kui kooli naasmise kuupäev on päris kindel.

 

Kas lõpetamised ei toimu ka siis kui eksamid toimuvad?

Ministeeriumi seisukoht on: sel õppeaastal tuleb ära jätta kõik suuremad üritused, näiteks lõpuekskursioonid ja aktused.

 

Kas õpetaja võib määrata õpilastega videokohtumise ajaks kell 17:00?

Oleme õpetajatega kokku leppinud, et nad on õpilastele kättesaadavad tundide toimumise päevadel kella 9 ja 15 vahel. On teada, et õpilased on avaldanud soovi saada õpetaja konsultatsiooni hiljem, kui õpetaja tuleb vastu, siis on see nende omavaheline kokkulepe. Zoomi tund tervele klassile ei peaks algama 17.00.

 

Mis saab A hinnetest lõputunnistusel?

Hinne A on lõputunnistusel lubatud. Kui tegemist on ainega, kus mitu kursust ja see viimane kursus on ainult A, siis lõpuhinne saab tulla numbriline.

 

Miks pärast kevadvaheaega abituriendid peavad kõik kooliained õppima (kui teemad on juba läbitud), millal eksamiteks valmistuda, kaks nädalat on vähe.

Küsimusele vastatud. Palun lugege uuesti 2. küsimuse vastust. Eksamiteks on valmistutud pidevalt. Kõik need aastad. Enne eksameid (kui need toimuvad), enam ei õpita, siis on konsultatsioonid, kus õpilane tuleb küsimusega õpetaja juurde. Kuna distantsõpe algas kuu aega enne nn normaalaja lõppu (16. apr) ja kodus õppimine ei edene nii kiiresti, siis mitmed õpetajad on öelnud, et nad pole materjalidega lõpetanud. Kuid ainete arvelt, kus on teemad läbitud, saab ajaressurssi kasutada eksamiaineteks. Annan selle info õpetajatele edasi.

 

Kas õpetajad võivad nõuda õpilastelt video- ja helisalvestisi? 

Õppeotstarbel tagasisidetamiseks või hindamiseks - jah (mängi klaveri pala, loe saksakeelne tekst, esita luuletus peast jne).

 

Haridusministeerium on teada andnud hindamisest eriolukorra ajal, et numbrite asemel on tähed (arvestatud jne). Miks siiski hinnatakse õpilaste töid numbritega?

HTM on teada andnud, et eriolukorras võib numbrilise hindamise asemel kasutada "arvestatud/mittearvestatud". Võib, aga ei pea. Oleme õpetajate koosolekul vastu võtnud otsuse, et õpetaja otsustab , millal hindab numbriliselt (kui on ikka suurepäraselt sooritatud töö, tahaks panna 5, mitte A), millal mitte.

 

Millal tuleb lastele toidupakk ning kuidas seda kätte saada?

Toidupakk 2 nädala koolilõuna maksumuses tuleb homme, st 14. aprillil. Sõltuvalt elukohast võtab enne paki kohaletoimetamist vanema antud telefonil ühendust kooli sekretär või huvijuht, et teatada kättesaamise aeg ja koht (näiteks poe juures parklas vm). Järgmise toidupaki nimekirjas on kõik praeguseks soovi avaldanud pered, lisanduvad pered peavad oma toidupaki soovist kooli sekretärile teada andma hiljemalt 27.aprilliks. Järgmine toidupakk tuleb 5. mail.

 

Kas koolimaja on avatud? Kas peab kedagi teavitama tulekust?

Koolimaja peauks on üldjuhul tööpäevadel avatud 9.00-13.00. Kui uks on suletud, helistada majahoidja numbril, mis on uksel olemas.

 

Tere, helistasin haridusministeeriumisse küsimusega abiturientide edasise õppimise kohta. Mulle öeldi, et kool ise valib, millal õpilased (abituriendid) alustavad konsultatsioone, eriti kui materjal on läbitud,ei tekita see probleeme. Siit tekkib küsimus, kas kool on teinud otsuse edasi läbi võtta kõik ained ning lükata konsultatsioonid edasi ja jätta õpilastele vähem aega, kui neil olla võiks eksamiteks õppimise jaoks. Näiteks Narvas hakkavad abituriendid valmistuma eksamiteks kohe peale kevadvaheaega.

Abiturientide küsimustele vastab juhtkond reedel klassijuhataja tunnis. Loodetavasti on selleks ajaks natuke rohkem selgust eriolukorra ja sellest tingitud muudatuste osas.

 

Kuidas ma saan kindel olla, et õpetajale saadetud heli- või videofaile või pilte ei jagata internetis ega teistele inimestele?

Õpetajatel ei ole plaanis levitada õppeotstarbel tagasisidetamiseks või hindamiseks saadetud faile. Juhul, kui õpetajani jõuab suurepärane esitlus ja seda võiks kooli kodulehel jagada, küsib õpetaja perelt selle ülespanekuks loa. Mõnel juhul on lapsevanem ka ise saatnud toreda video kooli kodulehele ülespanekuks.

 

Kas peale suvevaheaega toimub distantsõpe?

Tere! Hetkel veel suvevaheaeg kestab - nautigem seda viimast puhkusekuud. HTM on saatnud juulis välja teate, et haridusasutused alustavad tööd tavapäraselt ja tavapärasel ajal. Kuid kuu on veel minna, oleme ise hoolsad, siis pääseme taaskord kokku :)

 

Kirjutage oma küsimus siia. Kooli töötajad vaatavad selle läbi ja see ilmub koos vastusega siia lehele.

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee