Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2018

Mai
1.vaheaeg


3.8. klass Tallinnas oskusfestivalil "Noor meister".


4.Riigieksam - inglise keel (kirjalik)

4.klass Tallinnas Nuku muuseum ja Tervishoiumuuseum
5.Rahvatantsufestival Paides
7.Riigieksam - inglise keel (suuline);8.Aineõpetajad esitavad õppealajuhatajale 3.kooliastme loovtööde ja gümnaasiumi uurimistööde teema(d) õppeaastaks 2018/19


9.Õppekäik Tartu Botaanikaaed 8.klass
11.Gümnasist saadab uurimistöö või praktilise töö kirjaliku osa elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele (praktiline töö on teostatud ja esitatav)


12.Koolipäev (õpilastööde näitus, lahtiste uste päev kooliastujatele, kevadkontsert)


15.9.kl "Väärtuste mäng" (läbi viib Viru Vangla):
10. - 11. kl kohtumine toitumisnõustaja Erik Orguga (4. tund, väike saal)


16.6.kl tasemetöö - eesti keel


17.1.-5.kl spordipäev peale (3. tundi)


18.3.ka loovtöö "Olümpiamängud läbi aegade" etendamine


22.6.kl tasemetöö - matemaatika

3.klassi loovtöö esitlus kontsert
23.Retsensent esitab retsensiooni töö autorile (11.kl) ja hindamiskomisjoni esimehele

Algklasside meistrivõistlused Illukal 1.-5.kl.
24.3.kl tasemetöö - eesti keel;
Minikonverents - 2.kooliaste (kokkuvõte viktoriinisarjast)


25.Riigieksam - matemaatika;
3.ka loovtöö autor esitab töö (praktilisel tööl kirjaliku osa) eksamikomisjoni esimehele


27."Maailm valla" tantsupidu Toilas
28.9.kl õpilastele trimestri ja aastahinded (va puudulikud aastahinded);
3. ka loovtööde ja G uurimistööde juhendajad annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu eksamikomisjoni esimehele

9.kl lõpukell
29.3.kl tasemetöö - matemaatika;
7. ja 10. kl üleminekueksamid
Õpilaskonverents - gümnaasium

Õppekäik Elistvere loomaparki 2.klass
30.Riigikaitse kursuslaste õppekäik Tapale.


31.Gümnaasiumi koolieksam;
riigikaitse kursuslaste välilaager
Juuni
1.Riigikaitse kursuslaste välilaager;
Põhikooli lõpueksam - eesti keel ja kirjandus

6AB klassiekskursioon Livu veeparki Lätis
4.Õpilaskonverents - 3.kooliaste


5.Gümnasistidele viimased kursusehinded ja põhikooliõpilastele 3.trimestri ja aastahinded;
Direktori vastuvõtt väga tublidele(õppijad ja kooli esindajad);6.õppenõukogu


7.matkapäev


8.Põhikooli lõpueksam - matemaatika (10.00 - 13.00 suures saalis)

Kooliaasta lõpuaktus 14.00 suures saalis
13.Põhikooli lõpueksam - valikeksam


14.Põhikooli lõpueksam - võõrkeele suuline osa


21.9.klassi lõpupidu 15.00
12.klassi lõpupidu 18.00


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee