Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2020

Veebruar
5.matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor 7.-12.kl

Teatriühiskülastus "Jõud" teater Must Kast teater, 7.,8. ja 10.kl
6.Aabitsapidu 1.kl
7.Saksakeelsete luuletuste lugemise võistlus Tallinnas (TG õpilased osalevad)


8.Ajaloo olümpiaad (piirkonnavoor)


12.Filmi "TALV" vaatamine Jõhvis
14.kokkuvõttev hindamine (vt tabel)

Rahvatantsijad Saaremaal 7.-9.kl, gümnaasium
15.Muusikaõpetuse olümpiaad (piirkonnavoor)


19."Sipsikut" vaatamas Jõhvis (1.-3.kl)
20.EV 102 aktus
21.7. ja 10.kl üleminekueksamite aineõpetajad on teinud eksami sisu ja vormi õpilastele teatavaks

K
22.22.-23.02 Metsalaager Kohtla-Nõmmel kodutütred
24.talvevaheaeg 24.02 - 01.03

Pidulik lipuheiskamine Toila pargis kodutütred


Märts
6.kokkuvõttev hindamine (vt tabel); 7. ja 10. kl õpilased teatavad õppealajuhatajale oma üleminekueksami valiku

Kooliöö ÕOV
12.Õppenõukogu


13.Uurimistööde 2. aruandlusseminar (gümnaasium)

Emakeelepäev, lugemisöö 2.-5.kl
19.Matemaatikavõistlus "Känguru"
Aprill
3.Kokkuvõttev hindamine (vt tabel);
Direktor kinnitab riigieksamite, koolieksamite ja põhikooli lõpueksamite komisjonid;
Loovtöö autor (3. ka) esitab töö hindamiskomisjoni esimehele


10.kokkuvõttev hindamine (vt tabel)


14.Loovtööde juhendajad (3. ka) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu hindamiskomisjoni esimehele


15.12. kl õpilastele lõpuhinded

12.kl lõpukell
16.Uurimistööde (gümn) eelkaitsmine


17.Gümnasist saadab uurimistöö ja praktilise töö kirjaliku osa elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele (praktiline töö on teostatud ja esitatav);
Õpilaskonverent - põhikool, 3. ka


20.Riigieksam - eesti keel;
Kevadvaheaeg 20.04 - 26.04


30.Aineõpetaja esitab üleminekueksamitöö, mis sisaldab ka hindamisjuhendit, õppealajuhatajale
Mai
6.Kevadkontsert
19.Riigikaitse välilaager Kohtla-Nõmmel


20.Riigikaitse välilaager Kohtla-Nõmmel


27.9.kl lõpukell


Juuni
5.Direktori vatuvõtt
8.Matkapäev
9.Kooliaasta lõpuaktus
19.Lõpupidu 15.00 9.kl
Lõpupidu 18.00 12.kl


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee