Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kooli kalender aastal 2020

Märts
4.Gümnaasiumi majandusõpetuse olümpiaad


6.kokkuvõttev hindamine (vt tabel); 7. ja 10. kl õpilased teatavad õppealajuhatajale oma üleminekueksami valiku; 4.-6. kl matem olümpiaadi piirkonnavoor; 6.-11.kl klassijuhataja tundides kodanikuühenduse lektor Agu Laius

Kooliöö ÕOV
12.Õppenõukogu
Innove infopäeval 5 õpetajat

Tantsurühmad maakondlikul rahvatantsupäeval
13.Uurimistööde 2. aruandlusseminar (gümnaasium) - toimub distantsilt;
Pisa 2018 tagasiside Jõhvis(osalevad direktor ja õppealajuhataja) - jääb ära

Emakeelepäev, lugemisöö 2.-5.kl - jääb ära
19.Matemaatikavõistlus "Känguru"- jääb ära;
Riigikaitse kursuslased Jõhvis Kaitseliidus (al 12.30) - jääb ära


20.Külas Ettevõtlusküla Tartust. Osalevad 3.ab ja 9ab klassid - jääb ära


25.11. kl Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (õppekäik) - jääb ära


26.Lasteteater Lepatriinu etendus "Näed, see seal" 1.-3.klassile - jääb ära
27.e-õppe päev (1.-12.kl)


31.Ida-Viru Haridusklastri koosolek (direktor ja õppealajuhataja) - edasi lükatud
Aprill
2.Mõttemaru konverents Tartus (osaleb 4 õpetajat) - sügisesse lükatud


3.Kokkuvõttev hindamine (vt tabel);
Direktor kinnitab riigieksamite, koolieksamite ja põhikooli lõpueksamite komisjonid;
Loovtöö autor (3. ka) esitab töö hindamiskomisjoni esimehele


10.kokkuvõttev hindamine (Gümn, vt tabel)

vendade Liivide etluskonkurss (piirkondlik voor) - jääb ära
13.12.kl matem proovieksam


14.Loovtööde juhendajad (3. ka) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu hindamiskomisjoni esimehele;
Uurimistööde seminar Tartus (õppealajuhataja)


15.12. kl õpilastele lõpuhinded

12.kl lõpukell
16.Uurimistööde (gümn) eelkaitsmine


17.Gümnasist saadab uurimistöö ja praktilise töö kirjaliku osa elektroonselt retsensendile ja hindamiskomisjoni esimehele (praktiline töö on teostatud ja esitatav);
Õpilaskonverent - põhikool, 3. ka;
Riigikaitse kursuslaste õppekäik Kaitseväe Akadeemiasse (väljasõit koolist 10.00)


20.Riigieksam - eesti keel;
Kevadvaheaeg 20.04 - 26.04


30.Aineõpetaja esitab üleminekueksamitöö, mis sisaldab ka hindamisjuhendit, õppealajuhatajale
Mai
4.Aineõpetajad on teinud parandusi ja täiendusi 2020/21 õppeaastaks pakutavate loov- ja uurimistööde pealkirjades (kooli kodulehe siseveebis);
võõrkeele riigieksam (kirjalik, suuline 5.-11.mail))


6.Kevadkontsert ja avatud uste päev
7.Retsensent esitab retsensiooni töö autorile (11.kl, 12.kl) ja hindamiskomisjoni esimehele


12.3. kl tasemetöö - eesti keel


13.6.kl tasemetöö - eesti keel;
uurimistööde juhendajad (gümnaasium) annavad tööle omapoolse kirjaliku hinnangu eksamikomisjoni esimehele


14.Õppealajuhataja kinnitab üleminekueksamite ja gümnaasiumi koolieksami tööd;
õpilaskonverents - gümnaasium


19.Riigikaitse välilaager Kohtla-Nõmmel


20.Riigikaitse välilaager Kohtla-Nõmmel


21.üleminekueksamid - 7. ja 10. kl


22.Mini-konverents - 2. kooliastme mini-uurimistööd (6.kl);
riigieksam - matemaatika27.9. kl õpilastele trimestri ja aastahinded

9.kl lõpukell
28.Gümnaasiumi koolieksam
Juuni
1.Põhikooli lõpueksam - eesti keel


3.Kokkuvõttev hindamine - põhikool, gümnaasium (vt tabel)


4.õppenõukogu - õppeaasta kokkuvõte (1.-8. ja 10.-11. kl);
põhikooli lõpueksam - matemaatika


5.Direktori vastuvõtt tublimatele õppuritele
8.Matkapäev
9.Kooliaasta lõpuaktus
10.põhikooli lõpueksam - valikeksam


11.põhikooli lõpueksam - valikeksam (võõrkeele suuline osa)


18.õppenõukogu - põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine


19.Lõpupidu 15.00 9.kl
Lõpupidu 18.00 12.kl


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee