Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi teatedTeate sisestas: Avar Pentel 24.08.2015TOILA MUUSIKA-JA KUNSTIKOOL

VÕTAB 2015/2016 ÕPPEAASTAKS VASTU UUSI ÕPILASIMUUSIKAOSAKOND

SISSEASTUMISKATSED TOIMUVAD MUUSIKAKOOLI KLASSIS NR. 107vJÄRGMISTEL ERIALADEL:KUNSTIOSAKOND

VÕTAB VASTU ETTEVALMISTUSKURSUSELE 3. KLASSI ÕPILASI

I KURSUSELE VÕTAME VASTU PÕHIKOOLI ÕPILASI ALATES 4. KLASSIST (10-aastased)


SISSEASTUMISKATSED TOIMUVAD KUNSTIKOOLI KLASSIS NR. 108vTeate sisestas: Avar Pentel 25.08.2015

Teate sisestas: 12.08.2015Õpilaspiletitest

Toila Gümnaasium on otsustanud kasutusele võtta ühtse standardiga plastikust Eesti õpilaspileti, mis on mõeldud Eestimaa eri paigus õpilasstaatuse tõendamiseks ning soodustuste saamiseks (nt ühistransport).

Eesti õpilaspiletit ja rahvusvahelist ISIC õpilaspiletit saab taotleda lapsevanem või õpilane (alates 14. eluaastast) leheküljelt www.minukool.ee.

Süsteemi tuleb siseneda oma ID-kaardi või internetipanga abil. Täpsemad juhised leiate www.minukool.ee

Kaardile on vaja lisada ka passipildiformaadis digifoto. Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat, peab olema JPG-formaadis, mõõtmetega vähemalt 307 x 372 pikslit.

Foto võib saada ka kodanikuportaalist (sama pilt, mis on ID-kaardil).


Kui foto või õpilaspileti taotleja andmed ei vasta tingimustele, lükatakse taotlus tagasi. Kui teil ei ole kodus sellist digifotot, võite pöörduda kooli huvijuhi poole ja me teeme foto koolis.


Õpilaspiletit saab tellida kahte tüüpi - Eesti õpilaspilet (kiibita) ja rahvusvaheline ISIC õpilaspilet (kiibiga). Kui tellite Eesti õpilaspileti (kiibita), siis maksab selle eest Toila Gümnaasium.

Õpilaspileti kaotamise korral on korduspileti väljastamine alati tasuline, maksab selle taotleja (lapsevanem või õpilane).

Tellitud õpilaspiletid saab kätte kooli kantseleist. Vastavalt kehtivale korrale (haridus- ja teadusministri 13.08.2010 määrus nr 42 "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm") tuleb kehtiv vana pilet tagastada.
Teate sisestas: 01.09.2016Vajalikud õppevahendid

Alljärgneval lingil on Exceli tabel, milles on klasside ja õppeainete kaupa loetletud, millised õppevahendid peaksid õpilasel olema.

Vajalikud õppevahendidTeate sisestas: Avar Pentel 30.07.2015

Teate sisestas: Avar Pentel 03.07.2015

Teate sisestas: Toila Muusika- ja Kunstikool 22.05.2015FOTOKONKURSS

MINU SÕBRA KOOLILÕUNA

Hei-hei, nüüd nutitelefonid välja ja pildistama!
Kutsume pildistama koolilõuna nautijaid/mittenautijaid või kodust kaasavõetud toidu nosijaid.

Pildid tuleb üles laadida 31. maiks Facebooki lehel facebook.com/TGkooli6unaFotokonkurss.
Kellel Facebooki kontot pole, võib saata oma fotod e-posti aadressile kool@toila.edu.ee või tuua kooli sekretäri kätte.
Parima pildi väljavalimine toimub juunis
ning võitjate väljakuulutamine septembris.

Algab projekt ROHELINE KOOL 2015
Projekti eesmärk - tervisliku ja sooja koolilõuna söömise vajalikkuse teadvustamine.

Projekt koosneb 6 etapist. 1. etapp on fotokonkurss.
Kõige aktiivsemalt osalev klass projekti kõikides etappides saab auhinnareisi :)Teate sisestas: Merike Lepsalu 19.05.2015Toila Gümnaasiumi "Hea õpetaja 2015" konkurss

Konkursi eesmärk:
Tõsta esile õpilaste, lastevanemate ja kolleegide poolt kõrgelt hinnatud õpetajaid.

Esitamine: Kandidaate võivad esitada 2.-12.kl õpilased, lapsevanemad, õpilasomavalitsus, kooli hoolekogu, kolleegid ja juhtkond.
"Hea õpetaja" konkursile esitatud õpetaja nimele lisab esitaja põhjenduse, mis peab vastama koolis väljatöötatud "hea õpetaja" kriteeriumidele.

Kandidaat konkursile tuleb esitada 28.maiks 2015 Toila Gümnaasiumi direktorile kas paberkandjal või elektroonselt aadressil kool@toila.edu.ee

Koolis väljatöötatud "hea õpetaja" kriteeriumid on:

I - õpetaja kui oma aine tundja, edastaja:
 1. valdab õpetatavat ainet ja täiendab end pidevalt;
 2. oskab ainet arusaadavalt edastada, tunnid on huvitavad ja vaheldusrikkad;
 3. suudab luua positiivset töömeeleolu klassis;
 4. on õiglane ja järjekindel igas asjas (hindamises, nõudmistes,...);
 5. innustab õpilasi ka tunniväliselt ainega tegelema (uurimistööd, projektid, konkursid, olümpiaadid).


II - õpetaja kui isiksus:
 1. on autoriteet ja eeskuju;
 2. on sõbralik ja rahulik, hea enesevalitsemisega, talub pinget, ei ole nipsakas;
 3. on korrektne ja täpne asjaajamistes;
 4. on empaatiavõimega, positiivne, vastutulelik, vaimukas, hea huumorimeelega;
 5. on isiksusena huvitav, mitmekülgne, laia silmaringiga.


Konkursi ˛ürii koosneb 7 liikmest, kelle seas on:
2 hoolekogu liiget, kellest üks on hoolekogu esimees ja teine lapsevanem;
2 õpilaste esindajat, kelle valib õpilasesindus (ÕOV);
1 juhtkonna liige;
2 õpetajate esindajat (nende seas üks eelmise aasta konkursi võitja ja üks õppenõukogu esitatud).

ˇürii esindaja teeb konkursi tulemused teatavaks õppeaasta avaaktusel.

Võitjat autasustatakse Hea õpetaja meene ning rahalise preemiaga.Teate sisestas: Avar Pentel 07.05.2015Konkurss "koolikella helinad"

Kuulutame välja konkursi uute koolikella helinate leidmiseks. Kõik klassid saavad välja pakkuda omapoolse komplekti helinaid:

 1. tunni alguse eelteavitus;
 2. tunni algus;
 3. tunni lõpp.

Lisaks eelnimetatutele võib pakkuda veel näiteks koolipäeva lõppu või söögivahetundide alguseid tähistavaid kellahelinaid.

Nõuded heliklippidele:

 • selgelt ja üheselt eristatav
 • vältida lõikeid levimuusikast
 • heliklipi pikkus kuni 4 sekundit

Klipp ei pea olema valmis helifail, võib saata ka lingi mingile veebis olevale heli- või videofailile ning kirjeldada, mitmendal sekundil soovitud helin asub.

Oma helinad toimetage Avar Pentelile e-maili teel või mäluseadmel
Teate sisestas: Avar Pentel 30.04.2015

Teate sisestas: Avar Pentel 15.04.2015Toila Gümnaasiumi õpilased tutvusid kõrgkoolidega

Toila Gümnaasiumi õpilaste jaoks oli aprilli esimene nädal väga tegus ja hariv. Teisipäeval, 31.märtsil, avanes üheteistkümnenda klassi õpilastele võimalus sõita Tartu ning tutvuda sealse Tervishoiu Kõrgkooliga. Sinna jõudes jagati meid kahte gruppi ning osad meist sattusid labori õpituppa ning teised geneetika ja mikrobioloogia õpituppa. Labori õpitoa teemaks oli "Tervislik sisekeskkond".

Räägiti tööalastest ohuteguritest, kuidas neid vältida ning samuti räägiti sellest, millised on töökeskkonna normid ning õpetati, kuidas mõõta töökeskkonna tingimusi.

Pärast seda saime iseseisvalt spetsiaalseid aparaate kasutades mõõta klassiruumi õhuniiskust,
valgust, temperatuuri, müra ja palju muud. Hiljem pidime oma tulemusi teiste ees esitlema ja arutlema. Teises õpitoas uuriti oma põse limaskesta rakkudest saadud DNA-d geel-elektroforeesi abil, õpiti kasutama automaatpipetti, vaadeldi suus olevaid baktereid neid eelnevalt musta värvaine nigrosiiniga värvides, määrati pastöörpiimas sisalduvate mikroobide üldarvu ning tehti pärmiseente pindkülvi agarile (vetikatest saadud tarretuv aine).

Lisaks põnevatele tegevustele õpitubades toimus ringkäik kooli ruumides, mille käigus oli võimalik näha, millised on selle kooli võimalused ja mida seal täpsemalt teha saab. Eriti põnev oli näha, kuidas üliõpilased erinevates õppepalatites tegid arvestusi või praktiseerisid röntgeniülesvõtte, elustamise, trauma, maoloputuse ja klistiiri tegemist elusuuruses mannekeenide peal. Pärast ringkäiku toimusid veel viimased loengud ja praktilised ülesanded. Need, kes olid labori õpitoas, said lõpetuseks veel palju uusi teadmisi patohistoloogiast ning said jällegi ise proovida, kuidas käib histoloogiliste preparaatide valmistamine, mis tegelikkuses võtab aega 2 tööpäeva. Lisaks sellele saime vaadelda neerukoe valmispreparaate läbi mikroskoobi.


Meile jättis Tartu Tervishoiu Kõrgkool väga meeldiva mulje. Kõik nägi väga hea välja, sealne tehnoloogia on väga uudne ning annab väga hea praktika sealsetele tudengitele. Päev oli põnev ning kõige huvitavam oligi just see, et me saime ise kõiki asju proovida.Neljapäeval, 2.aprillil, sõitsid Toila Gümnaasiumi 9.-12. klassi õpilased Tallinna, et tutvuda Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Päev algas
loenguga, kus erinevad juhendajad tutvustasid uurimustöö teemasid, mida soovi ja huvi korral saavad meie kooli õpilased oma lõputööks valida. Teemad olid seinast seina ja kuna paljudel õpilastel ongi just teema leidmisega raskusi, siis usun, et need pakkumised olid suureks abiks.

Samuti olid juhendajad väga meeldivad ja vastutulelikud, seega koostöös nendega oleks päris huvitav lõputööd teha.

Pärast loengut toimus majatuur, kus saime näha Tallinna Tehnikakõrgkooli õpivõimalusi. Alustasime ringkäiku arhitektuuri-, rõiva- ja tekstiiliteaduskonnast. Koridorides olid olemas ka tudengite poolt tehtud näidised majamakettide valmistamisest ja kostüümide õmblemisest. Järgnevalt liikusime ehitus- ja mehaanikateaduskonda, kus saime näha puidust tehtud majakesi, treppe, renoveeritud mootorratast, autode parandamist ja palju muud.


Nägime ka oma silmaga ära poolelioleva vormeli ning saime teada, kaua sellise masina ehitus üldiselt aega võtab. Selgus, et masina kokkupanek pole sugugi keeruline ning sellega tullakse toime lausa ühe päevaga. See-eest maksab selline vormel väga palju. Samuti osalevad oma kooli õpilased sellega ka võistlustel ning alles viimasel minutil otsustatakse, kes hakkab selle võimsa masina rooli keerama. Isegi tüdrukud võivad parimaks osutuda ja rooli taha istuda. Olime küll varasemalt teadlikud, et vormelautos mugavused puuduvad, kuid nüüd veendusime selles ka oma silmaga. Nimelt valatakse iste vahust ja just täpselt konkreetse piloodi istumise järgi.

Majatuuril ei puudunud ka vastavate erialade õppejõudude poolt esitatud lühitutvustus oma eriala kohta ja toodi ka välja, miks just seda eriala õppima tulla. Eriti sümpaatse mulje jättis ehitusteaduskonna õppejõud, kes kunagi oli selle teaduskonna tudeng ning nüüd on tõusnud juba nii kõrgele.Sellised õppekäigud on igati kasulikud, sest oma silmaga näha ja kõrvaga kuulda, on ikka huvitavam kui lihtsalt kooli kodulehte vaadata.Artikli kirjutas: Karis Karindi (11. klass)


Video Toila Gümnaasiumi õppekäigust TehnikakõrgkooliArtikkel Toila Gümnaasiumi Tehnikakõrgkooli külastusest Tehnikakõrgkooli kodulehelTeate sisestas: Avar Pentel 10.04.2015Tundide ajad neljapäeval, 2.aprillil

 1. 8.15. - 8.50
 2. 9.00 - 9.35
 3. 9.45 - 10.20
 4. 10.30 - 11.05 + 1. söögivahetund
 5. 11.25 - 12.00 + 2. söögivahetund
 6. 12.20 - 12.55
 7. 13.05 - 13.40


Buss Voka-Konju-Oru 13.45

(pikapäevarühm töötab 13.40-ni, pikapäeva toitu ei ole; kooli kantselei ja raamatukogu avatud 13.45-ni)

Buss Voka - Oru 16.05

(Muusika- ja Kunstikool töötab 15.55-ni)

3. aprillil on SUUR REEDE ja kooli tulema ei peaTeate sisestas: Avar Pentel 31.03.2015Muudatus koolibusside graafikus

4. veerandil ei sõida reedeti 17:45 koolibuss.Teate sisestas: Avar Pentel 31.03.2015

Teate sisestas: Avar Pentel 09.03.2015Kõrge tunnustus õpetaja Signe Ilmjärvele

Meil on rõõm teatada, et Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tunnustas Toila Gümnaasiumi õpetajat Signe Ilmjärve kõrgetasemelise Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsi organiseerimise eest omistades talle tiitli Aasta tegija 2014.
ESÕS hindab kõrgelt tema professionaalset tegevust aineühenduse juhina, kelleks ta valiti ka järgnevaks valimisperioodiks 2015-2017.ESÕS juhatuse nimel

Piret Steinberg,

ESÕS juhatuse aseesimeesTeate sisestas: Merike Lepsalu 03.03.2015Tänased külalised

26.veebruaril esineb kooliperele kontserdiga Karl-Erik Taukar ja gümnasistidega kohtub USA suursaadik Eestis Jeffery D. Levine.Teate sisestas: Merike Lepsalu 26.02.201523.veebruar

23.veebruari koolipäev on üle viidud 25.aprillile, mil toimub KEVADKONTSERT kooliperele ja lastevanematele.
23.veebruaril kooli tulema ei pea!Teate sisestas: Merike Lepsalu 21.02.2015

Teate sisestas: Triin Tuur 17.02.2015Hetki Toila Gümnaasiumi jõulupidudelt

18. detsembril 2014

4.-7. klass (pildid)


8.-12. klass (parodeeritud telesaated)19. detsembril 2014

1.-3. klass (pildid)

Teate sisestas: Avar Pentel 15.12.2014
Vanemad teated: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee